Reklamační řád

 • Provozovatel zaručuje, že zboží je v okamžiku jeho zaslání zákazníkovi bez vad a v souladu s uzavřenou kupní smlouvou.
 • Provozovatel dále poskytuje zákazníkům záruku za jakost zboží dle zákona v trvání 2 let ode dne převzetí zboží. V případě, že na zboží platí delší záruka, je toto uvedeno v záručním listě a také na stránce internetového obchodu v sekci Servis/Záruční podmínky.
 • Zákazník je povinen okamžitě po obdržení zásilky zkontrolovat správnost a úplnost jejího obsahu a případné nedostatky nejpozději ve lhůtě jednoho týdne od přijetí zásilky uplatnit u provozovatele. U skrytých závad zboží nebo u vad zboží, které se vyskytnou v průběhu trvání záruční doby je nutno oznámení provést okamžitě po zjištění skryté závady nejpozději poslední den záruční lhůty.
 • V případě neúplné zásilky provede provozovatel bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace zákazníka dodatečnou zásilku. Náklady na přepravu hradí v takovém případě provozovatel. V případě reklamace vady zboží bude postupováno dle obecných předpisů.
 • Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným používáním zboží, nebo jeho nadměrným zatěžováním. Záruka se rovněž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
 • Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží
  • Zákazník - spotřebitel je v souladu se zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, oprávněn v případě nákupu zboží prostřednictvím internetu od kupní smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. Musí tak učinit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení se děje písemným oznámením o odstoupení od smlouvy zaslaným spolu se zbožím na adresu provozovatele. Zboží musí být zasláno ve stavu, v jakém jej zákazník převzal, bez jakéhokoli poškození či znehodnocení, nesmí nést žádné známky jeho používání a musí být vráceno včetně příslušenství, veškeré dokumentace a v originálním obalu.
  • Nebezpečí spojené se zpětným zasláním zboží stejně jako důkaz o jeho zaslání nese zákazník (doporučujeme Vám proto zboží řádně zabalit, aby nedošlo ke znehodnocení jeho originálního obalu, popř. zboží větší hodnoty pojistit).
  • Pokud zákazník zboží zaslal zpět včas a řádně, vrátí provozovatel zákazníkovi uhrazenou kupní cenu vráceného zboží vč. DPH bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od obdržení zboží.
  • Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno dle jeho požadavků, nebo zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

kontakt

FORMAL EUROPE s.r.o.
Karlovarská 227/55
163 00 Praha 17 - Řepy

IČO: 28932048
DIČ: CZ28932048
Tel.: (+420) 284 689 622
E-mail: info@formal.cz
Web: www.formal.cz

NAPIŠTE NÁM